SHARE

Η/Ο επαγγελματίας αισθητικός είναι επιστήμονας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ασχολείται επαγγελματικά με την ομορφιά και την αποκατάσταση της όψης του ανθρώπινου δέρματος.

 • Περιγραφή επαγγέλματος

  Οι επαγγελματίες αισθητικοί είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 4-ετούς φοίτησης, πτυχιούχοι της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και  Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και πλέον της Σχολής Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  (ΠΑ.Δ.Α.) και ισότιμων τίτλων του εξωτερικού. Λαμβάνουν βεβαίωση (άδεια) άσκησης επαγγέλματος, με ισχύ σε όλη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής, και ασκούν το επάγγελμά τους αυτοδύναμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

  Με δεδομένη την διαφορετικότητα των αναγκών του δέρματος σε κάθε άνθρωπο, η/ο επαγγελματίας αισθητικός επιλέγει, ανά άτομο και ανά  περίπτωση, την κατάλληλα προσαρμοσμένη αισθητική φροντίδα, χρησιμοποιώντας ειδικά πρωτόκολλα εφαρμογής καλλυντικών υψηλής  περιεκτικότητας σε δραστικά συστατικά, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με εξειδικευμένα μηχανήματα, και την εφαρμόζει, βάσει νομοθεσίας,  εντός ειδικά διαμορφωμένων, ελεγμένων ως προς το επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας, και αδειοδοτημένων για την τέλεση αισθητικών πράξεων,  επαγγελματικών χώρων (Εργαστήρια Αισθητικής).

  Τα Εργαστήρια Αισθητικής, ως οι φυσικοί νόμιμοι επαγγελματικοί χώροι της αισθητικής επιστήμης, λαμβάνουν, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις  Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, βεβαίωση (άδεια) λειτουργίας, η οποία συνδέεται με την άδεια άσκησης  επαγγέλματος του υγειονομικά υπευθύνου επαγγελματία αισθητικού. Οι επιτροπές αδειοδότησης των Περιφερειών στις οποίες, σύμφωνα με το  νόμο, συμμετέχει μέλος του τοπικού συλλόγου επαγγελματιών αισθητικών, λαμβάνουν αυστηρά μέτρα, ώστε η τέλεση αισθητικών πράξεων να  είναι ασφαλής για την δημόσια υγεία.

  Συναφές Επαγγελματικό Περίγραμμα (βάσει λίστας ΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ):

  Τα επαγγελματικά δικαιώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (επαγγέλματα που βρίσκονται στο επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) και  συνεπώς και του επαγγελματία αισθητικού, δεν περιλαμβάνονται σε περίγραμμα. Τα επαγγελματικά περιγράμματα και ολόκληρη η λειτουργία χορήγησης πιστοποιητικών του ΕΟΠΠΕΠ, εξ ορισμού τους, αφορούν «στα επαγγέλματα των επιπέδων 3-5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,  δηλαδή στα επαγγέλματα που συνδέονται με τις εκροές της υποχρεωτικής, της λυκειακής (δευτεροβάθμιας) και της μετά-λυκειακής (μετά- δευτεροβάθμιας) μη πανεπιστημιακής (τριτοβάθμιας) εκπαίδευσης» (Λιντζέρης Π. (2017), «Πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για κείμενο κοινής  τοποθέτησης, ΓΣΕΒΕΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ προς Δ.Σ. ΕΟΠΠΕΠ για τα επαγγελματικά περιγράμματα»). Κατά το άνοιγμα των επαγγελμάτων με την  Κ.Ο. 2005/36 και την εφαρμογή της στον Ν.3919/2011, γίνεται επίσης σαφής αναφορά ότι στα επαγγέλματα που περιγράφονται με νομοθετικό  περιεχόμενο δεν αλλάζει η νομοθεσία. Συνεπώς, τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγελματία αισθητικού, που είναι πλήρως καθορισμένα με  τα Ν.Δ.361/69, Π.Δ.83/89, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται σε περίγραμμα. Αντίθετα, τα δικαιώματα του Βοηθού Αισθητικού (απόφοιτος  δημοσίου ή ιδιωτικού ΙΕΚ, 2-ετούς εκπαίδευσης), καθορίζονται με το περίγραμμα του «Ειδικού Εφαρμογών Αισθητικής (ΕΠ118)».

  Διασύνδεση με άλλα επαγγέλματα / δραστηριότητες:

  Το πλησιέστερο επάγγελμα (και μάλιστα άμεσα εξαρτώμενο), είναι το επάγγελμα της/του βοηθού αισθητικού, η/ο οποία/ος ασκεί σε  συγκεκριμένο πλαίσιο τη δραστηριότητά του εφαρμόζοντας αισθητικές πράξεις υπό την επίβλεψη και με την ευθύνη της/του επαγγελματία  αισθητικού. Δύο ιατρικές ειδικότητες, αυτή του/της πλαστικού χειρουργού και αυτή του/της δερματολόγου συνεργάζονται με την/τον  επαγγελματία αισθητικό, στο πλαίσιο που υπάρχει διαφοροποίηση από την ιατρική πράξη σε πράξη αισθητικής και το αντίθετο, καθώς και στη  δημιουργία, αδειοδότηση και λειτουργία επιχείρησης αισθητικής (παράδειγμα αποτελεί η εξασφάλιση ξεχωριστής-διακριτής άδειας για αισθητικές πράξεις σε δερματολογικά ιατρεία με την παρουσία υπεύθυνου/ης επαγγελματία αισθητικού). Μία ακόμα ιατρική ειδικότητα, αυτή  του/της Ενδοκρινολόγου, συνεργάζεται με την/τον επαγγελματία αισθητικό, ο/η οποίος/α αναλαμβάνει τη συμπτωματική αποκατάσταση των  ενδοκρινολογικών προβλημάτων (αμέσως μετά την θεραπευτική αντιμετώπιση από την ιατρική ειδικότητα). Θα πρέπει να τονιστεί, επίσης, ότι με  την Υ.Α. Γ.Π./οικ.4963/2014 (ΦΕΚ Β’ 2308/27-08-2014) «επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας  φροντίδας υγείας (ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυϊατρεία, εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος, διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες  μονάδες αισθητικής, δίαιτας και άσκησης, γραφεία λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και ψυχολόγων), χωρίς την ύπαρξη εταιρικής σχέσης  μεταξύ τους». Οι διαφορετικοί αυτοί φορείς δύναται να συνεργάζονται μεταξύ τους, ενώ για τη λειτουργία κάθε συστεγαζόμενης μονάδας  «ισχύουν τα οριζόμενα από τις επιμέρους διατάξεις» που την αφορούν (όπως ακριβώς ισχύει και με τα δερματολογικά ιατρεία: ανεξάρτητες  άδειες και ανεξάρτητοι, σχετικοί με τα επιμέρους αντικείμενα, επιστημονικά υπεύθυνοι στις συστεγαζόμενες μονάδες).

  Η συνεργασία του επαγγελματία αισθητικού με τις άλλες ειδικότητες του χώρου της Υγείας δεν σταματάει όμως εδώ. Η συνεχής ανάπτυξη της  τεχνολογίας, τόσο σε κοσμητολογικό-προϊοντικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μηχανημάτων αισθητικής, σε συνδυασμό με καινοτόμους τομείς και  μεθόδους της συνεχώς αναπτυσσόμενης αισθητικής επιστήμης, δημιουργεί νέα πεδία συνεργασιών.

  Επαγγελματικοί φορείς

   

  Σε εθνικό επίπεδο:

  •  Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Διπλ. Αισθητικών Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.)
  •  Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

  Σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  • Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αισθητικών-Κοσμητολόγων (C.E.P.E.C. – European Confederation of National Aesthetic and  Cosmetic Associations of the E.U. countries)
  • Ευρωπαϊκή Συνεργασία Ενώσεων Επαγγελματιών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEunited: (ex. UEAPME) – European Umbrella  Group of Associations of Crafts, Small and Medium-sized Enterprises)
 • Θεσμικό πλαίσιο

  Βασική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο σε επίπεδο επαγγέλματος/κλάδου:

  Η εξέλιξη του επαγγέλματος της/του αισθητικού, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις αλλαγές/προσθήκες στην νομοθεσία της εκπαίδευσης στις  διάφορες περιοχές του επαγγέλματος. Οφείλονται στην προσαρμογή/διεύρυνση του αντικειμένου στις επαγγελματικές ειδικότητες, συνήθως  λόγω τεχνολογικών εξελίξεων και στις οριζόντιες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις/τροποποιήσεις, λόγω της εναρμόνισης με ευρωπαϊκές οδηγίες.  Στην παρακάτω λίστα, με χρονολογική σειρά, από το 1969 έως και το 2019, έχουν συγκεντρωθεί οι ελληνικές κυβερνητικές δημοσιεύσεις (ΦΕΚ)  νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που διαμόρφωσαν το επάγγελμα του αισθητικού. Η παρουσίαση της νομοθεσίας του κλάδου  μέσω ΦΕΚ εξυπηρετεί και διευκολύνει την αναζήτηση και εύρεσή της, καθώς δεν είναι όλη η νομοθεσία κωδικοποιημένη και δεν υπάρχουν πολλά  από τα ΦΕΚ διαθέσιμα άμεσα στο διαδίκτυο σε ιστοτόπους-τράπεζες πληροφοριών νομοθεσίας. Αντίθετα, η εύρεση μέσω Εθνικού  Τυπογραφείου είναι ορθή και άμεση.

  • ΦΕΚ Α΄ 244/28-11-1969 Ν.Δ.361/69 Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Αισθητικού
  • ΦΕΚ Β΄ 426/17-06-1970 Υ.Α.Φ.Γ4ε/5258/1970 Λεπτομέρειες εφαρμογής του Ν.Δ.361/69
  • ΦΕΚ Β΄ 740/21-10-1970 Διόρθωση του Ν.Δ.361/69 για την Αποτρίχωση
  • ΦΕΚ Β΄ 526/08-09-1983 Άδεια Λειτουργίας Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • ΦΕΚ Α΄ 37/07-02-1989 Π.Δ.83/89 Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Αισθητικών
  • ΦΕΚ Β΄ 986/30-11-1995 Κέντρα Θαλασσοθεραπείας
  • ΦΕΚ Α΄ 184/04-12-1991 Ν.1975/91 Δικαιολογητικά
  • ΦΕΚ Β΄ 433/09-06-1994 Επιτροπή Ελέγχου
  • ΦΕΚ Β’ 655/30-06-1998 Προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος
  • ΦΕΚ Β΄ 919/26-08-1998 Διαιτολογικά γραφεία και Πολυδύναμα κέντρα
  • ΦΕΚ Β΄ 749/19-05-1999 Υ.Α.Α5/2005/1999 Ρυθμίσεις που αφορούν το Ν.Δ.361/69
  • ΦΕΚ Β΄1445/13-07-1999 Υ.Α.Α5/3765/1999 Συμπλήρωση της Υ.Α.Α5/2005/1999
  • ΦΕΚ Β΄ 306/14-03-2003 Δερματοστιξία
  • ΦΕΚ Α΄ 258/07-11-2003 Ν.3191/2003 Συνεργασία κράτους-κοινωνικών φορέων
  • ΦΕΚ Β΄ 246/09-02-2004 Τροποποίηση του Ν.655/98 για Μονάδες Αδυνατίσματος
  • ΦΕΚ Α΄ 193/02-08-2005 Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών
  • ΦΕΚ Β΄ 246/26-02-2007 Άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πλοία
  • ΦΕΚ Β΄1698/23-08-2007 Καθορισμός προστίμων διαιτολογικών μονάδων
  • ΦΕΚ Β΄ 230/14-02-2008 Τροποποίηση της Α5/2005/1999 Δικαιολογητικά
  • ΦΕΚ Β΄ 139/29-01-2009 Άδεια καταστήματος περιποίησης χεριών και ποδιών
  • ΦΕΚ Α΄ 63/03-05-2010 Ν.3844/2010 Προσαρμογή στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ
  • ΦΕΚ Α΄ 32/02-03-2011 Ν.3919/2011 Άνοιγμα επαγγελμάτων, άρση της Α5/200/1999
  • ΦΕΚ Β΄1394/26-05-2011 Υ3β/Γ.Π./οικ.64432/2011 Η διαδικασία αναγγελίας/βεβαίωσης διατηρείται για επιτακτικούς λόγους δημοσίου  συμφέροντος
  • ΦΕΚ Β΄1931/26-05-2011 Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/2011 Λίστα δικαιολογητικών
  • ΦΕΚ Β΄3174/30-12-2011 Υ3β/Γ.Π./οικ.140150 και Υ3β/Γ.Π./οικ.140157 Το πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών αισθητικής
  • ΦΕΚ Β΄1199/11-04-2012 Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/2012 Πιστοποιητικό Υγείας
  • ΦΕΚ Α΄ 160/08-08-2014 Ν.4281/2014 Τεχνικός περιποίησης άκρων
  • ΦΕΚ Β’ 2308/27-08-2014 Υ.Α. Γ.Π./οικ.4963/2014 Τεχνικές Προδιαγραφές Συστέγασης Μονάδων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • ΦΕΚ Α΄ 83/11-05-2016 Ν.4386/2016 Τεχνικός περιποίησης άκρων
  • ΑΔΑ:ΨΣΩΗ465ΦΥΟ-Τ42 Εγκύκλιος Γ3β/Γ.Π./οικ.18846/13-3-2017 για την Χρήση Laser
  • ΑΔΑ:7ΤΩΧ465ΦΥΟ-ΑΤΗ Εγκύκλιος 1517/19-4-2017 για την χρήση Laser, η οποία αντικαθιστά και ανακαλεί την Γ3β/Γ.Π./οικ.18846/13-3-2017

  Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο, et.gr/Aναζήτηση ΦΕΚ

  Βασική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  • Όπως έγινε για την ελληνική νομοθεσία, όπου χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων του Εθνικού Τυπογραφείου για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη αναζήτηση, όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ. Με όμοιο τρόπο,  στην επόμενη λίστα, με χρονολογική σειρά, από το 1969 έως και το 2019, έχουν συγκεντρωθεί οι κύριες Εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας της  ΕΕ, με τους Ευρωπαϊκούς 28 29 Κανονισμούς, τις Οδηγίες, τις Γνωμοδοτήσεις και τις Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορούν την αισθητική, που επηρέασαν διαχρονικά το επάγγελμα της/του αισθητικού και στις οποίες πρέπει να ανατρέχουν οι επαγγελματίες αισθητικοί.
  • ΕΕ L77 – Οδηγία 73/23/ΕΟΚ (19-02-1973), «κανόνες ασφαλείας ηλεκτρολογικού υλικού εντός ορισμένων ορίων τάσεως (αφορά μηχανήματα  αισθητικής)»
  • ΕΕ L262 – Οδηγία 76/768/ΕΟΚ (27-09-1976), «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών κρατών-μελών αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα»
  • ΕΕ L256 – Κανονισμός 2658/87/ΕΟΚ (07-09-1987), «κοινό δασμολόγιο, δασμολογική κατάταξη, συσκευές με λέιζερ ή υπέρηχους, ανταλλακτικά  και εξαρτήματά τους»
  • EE L382 – Οδηγία 88/667/ΕΟΚ (31-12-1988), «περί παραπλανητικής διαφήμισης καλλυντικών, τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ για  εμπορία καλλυντικών»
  • ΕΕ L398 – Οδηγία 89/679/ΕΟΚ (30-12-1989), «τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ»
  • EE L169 – Οδηγία 93/42/ΕΟΚ (14-06-1993), «για ιατροτεχνολογικά προϊόντα»
  • ΕΕ L220 – Οδηγία 93/68/ΕΟΚ (30-08-1993), «τροποποίηση της 73/23/ΕΟΚ»
  • ΕΕ L331 – Οδηγία 98/79/ΕΚ (07-12-1998) «ιατροτεχνολογικά βοηθήματα διάγνωσης in vitro»
  • ΕΕ L311 Οδηγία 2001/83/ΕΚ (28-11-2001), «περί φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση»
  • ΕΕ L311 Οδηγία 2002/46/ΕΚ (12-07-2002), «συμπληρώματα διατροφής»
  • ΕΕ C275 – Γνωμοδότηση (10-11-2004), «περί συσκευών τεχνητού μαυρίσματος»
  • EE L149 – Οδηγία 2005/29/ΕΚ (11-06-2005), «για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αναφορά στην απαγόρευση της διαφήμισης των πράξεων  αισθητικής χειρουργικής»
  • EE L396 – Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (18-12-2006), «για την καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση, περιορισμούς χημικών προϊόντων  (REACH)»
  • ΕΕ L376 – Οδηγία 2006/123/ΕΚ (27-12-2006), «άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών άσκησης επαγγελμάτων- υπηρεσίες στην εσωτερική  αγορά»
  • COM/2007/0279 – Λευκή Βίβλος (30-05-2007), «Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό  βάρος και την παχυσαρκία»
  • ΕΕ L247 – Οδηγία 2007/47/ΕΚ (05-09-2007), «τροποποίηση της 93/42/ΕΟΚ»
  • ΕΕ L320 – Κανονισμός 1430/2007/ΕΚ (06-12-2007), «τροποποίηση της 2005/36/ΕΚ»
  • ΕΕ L142 – Κανονισμός 440/2008/ΕΚ (31.5.2008), «εφαρμογή του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ»
  • EE L345 – Οδηγία 2008/112/ΕΚ (23-12-2008), «τροποποίηση των 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και  2004/42/ΕΚ, προσαρμογή στον 1272/2008/ΕΚ»
  • EE L353 – Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (31-12-2008), «για ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία ουσιών και μειγμάτων»
  • EE L342 – Κανονισμός 1223/2009/ΕΚ (30-11-2009), «περί δοκιμής καλλυντικών σε ζώα»
  • COM/2012/0540 – Ανακοίνωση (26-09-2012), «για ασφαλή, αποτελεσματικά και καινοτομικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και in vitro  διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προς όφελος ασθενών, καταναλωτών, και επαγγελματιών υγείας»
  • ΕΕ C133 – Γνωμοδότηση (09-05-2013) «για την COM/2012/0540»
  • ΕΕ L139 – Κανονισμός 483/2013/ΕΕ (25-05-2013) «τροποποίηση του 1223/2009/ΕΚ»
  • ΕΕ L181 – Κανονισμός 609/2013/ΕΕ (29-06-2013) «τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και για τον έλεγχο σωματικού βάρους»
  • ΕΕ L354 – Οδηγία 2013/55/ΕΕ (20-12-2013) «τροποποίηση της 2005/36/ΕΚ»
  • ΕΕ L86 – Κανονισμός 282/2014/ΕΕ (210-3-2014), «σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας, με αναφορά στην αρχή της  επικουρικότητας στον τομέα της Υγείας»
  • ΕΕ C241 – Γνωμοδότηση (23-07-2015), «σχετικά με την απαγόρευση στις Κάτω Χώρες της χρήσης μόνιμων υλικών πλήρωσης του δέρματος για  αισθητικούς σκοπούς»
  • ΕΕ C272 – Γαλάζιος Οδηγός (26-7-2016), «Εφαρμογή κανόνων της ΕΕ για τα προϊόντα»
  • ΕΕ C34 – Γνωμοδότηση (02-02-2017), «για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα προϊόντων προσωπικής φροντίδας, υγιεινής  σώματος και καλλωπισμού»
  • ΕΕ L117 – Κανονισμός 2017/745/ΕΕ (05-05-2017), «για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού  178/2002/ΕΚ και του ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κανονισμού 1223/2009/ΕΚ και κατάργηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ  και 93/42/ΕΟΚ»
  • ΕΕ L117 – Κανονισμός 2017/746/ΕΕ (05-05-2017) «για τα διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro, κατάργηση της 98/79/ΕΚ και της 2010/227/ΕΕ»
  • ΕΕ L170 – Απόφαση (06-07-2018), «για τις μεταδοτικές νόσους και συναφή ειδικά ζητήματα υγείας που πρέπει να καλύπτονται από επιδημιολογική επιτήρηση»

  Πηγή: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, eur-lex.europa.eu/
  Δίκαιο της ΕΕ

 • Βασικά μεγέθη / δείκτες

  Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  Αριθμός
  επιχειρήσεων
  2016
  2017
  2018
  Αριθμός
  απασχολούμενων
  2016
  2017
  2018
  Κύκλoς εργασιών
  (εκ. €)
  2016
  2017
  2018
  96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
  16.051
  16.119
  16.500
  39.941
  36.175
  34.904
  300,2
  312,0
  338,9
  96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
  1.366
  1.507
  1.695
  5.044
  4.737
  5.236
  61,7
  68,6
  72,5
 • Εξαγωγική δραστηριότητα

  Ο κλάδος της αισθητικής δεν παρουσιάζει εξαγωγική δραστηριότητα με την έννοια της παροχής υπηρεσιών ή πώλησης προϊόντων εκτός  συνόρων, όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους. Εντούτοις, μπορεί να θεωρηθεί ότι ενισχύει, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια εξωστρεφή παρουσία  εκτός συνόρων, καθώς αρκετοί επαγγελματίες αισθητικοί διατηρούν στο πιστό τους πελατολόγιο ανθρώπους που έφυγαν και εργάζονται εκτός  της χώρας. Πράγματι: Οι άνθρωποι αυτοί, σε κάθε ευκαιρία επιστροφής-ταξιδιού προς την πατρίδα, δεν αμελούν να επισκεφτούν και να περιποιηθούν τον εαυτό τους στο αγαπημένο τους εργαστήριο αισθητικής, πολλές φορές δε συνοδεύονται και από φίλους τους από το εξωτερικό,  που έρχονται στο πλαίσιο διακοπών στη χώρα μας, και στους οποίους έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τις υπηρεσίες του εργαστηρίου και  τον επαγγελματία αισθητικό της εμπιστοσύνης τους (στην προ- και ευελπιστούμε γρήγορα στη μετά-Covid εποχή).

  Η σχηματισμένη καλή εικόνα ενισχύεται περαιτέρω από το επίπεδο επιστημονικών γνώσεων των ελλήνων επαγγελματιών αισθητικών, που  υπερέχουν έναντι των beauticians των ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα, κατά την επιστροφή του ο εκτός συνόρων πελάτης, να μεταφέρει την  καλή εικόνα σε μελλοντικούς επισκέπτες και η έξωθεν πελατεία σε περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης στη χώρα μας, να αυξάνεται στους  χώρους των εργαστηρίων αισθητικής. Το επίπεδο υψηλής επιστημονικής γνώσης των ελλήνων επαγγελματιών αισθητικών προβάλλεται και αναγνωρίζεται διεθνώς και μέσω της παρουσίας τους στα κοινωνικά δίκτυα.

  Μια καλή ιδέα, λοιπόν, προς αξιοποίηση και έξυπνη χρήση της παραπάνω καλής πρακτικής (κάτι που θα μας απασχολήσει και σε επόμενα  κεφάλαια όσον αφορά την μελέτη των παραγόντων αλλαγής και τη δημιουργία στρατηγικών προτάσεων για τον κλάδο) είναι η ανάπτυξη  δικτύων εργαστηρίων ανά την Ελλάδα, με εξειδίκευση τουριστικής παροχής υπηρεσιών αισθητικής-ευεξίας, που μπορούν κάλλιστα να  αναπτύξουν συνέργειες με τουριστικά πρακτορεία, ξενοδοχεία και άλλους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης  επιχειρηματικής προσπάθειας που κάνει τα πρώτα της βήματα και έχει λάβει την ονομασία «Ιαματικός Τουρισμός».

 • Καινοτόμος δραστηριότητα στο επάγγελμα

  Καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας

  Καινοτομία στα καλλυντικά προϊόντα: Οι εταιρείες παραγωγής καλλυντικών που προορίζονται για την καμπίνα του εργαστηρίου αισθητικής,  πρωτοστατούν σε παγκόσμιο επίπεδο στην έρευνα και την ανάπτυξη γύρω από τα συστατικά των προϊόντων αυτών. Τα επονομαζόμενα  «cosmeceuticals», από τη συνδυαστική χρήση των λέξεων «cosmetics» και «pharmaceuticals», δηλαδή καλλυντικά με υψηλά δραστικά  συστατικά που μειώνουν όλο και περισσότερο τους χρόνους ανταπόκρισης του δέρματος στην θεραπευτική αγωγή του εργαστηρίου, εμπεριέχουν  όλο και περισσότερη τεχνολογία και καινοτομία στην παραγωγή τους. Οι εταιρείες καινοτομούν για να διαφοροποιηθούν από τον  ανταγωνισμό και να μειώσουν τα κόστη. Η ανάπτυξη της γενετικής υπόσχεται, επίσης, νέες γενιές καλλυντικών στο επόμενο διάστημα, με  ονομασίες όπως genocosmetics, proteocosmetics, neurocosmetics, sensorial cosmetics, κ.ά., που σύντομα θα ενσωματωθούν στην  καθημερινότητά μας.

  Καινοτομία διαδικασίας

  Καινοτομία στα μηχανήματα αισθητικής: Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα επαγγέλματα υγείας αναβαθμίζεται, επανασχεδιάζεται και  συνεχώς υιοθετεί κάθε νέο τεχνολογικό βήμα. Η επιστημονική έρευνα εντείνει συνεχώς τις προσπάθειές της να παρουσιάσει καινοτόμα  μηχανήματα τα οποία θα βελτιώνουν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των αγωγών στο εργαστήριο, με λίγες μόνο συνεδρίες. Τα τελευταία χρόνια,  είδαμε να τίθενται στη διάθεση της αισθητικής επιστήμης και του επαγγελματία αισθητικού μηχανήματα που κάνουν χρήση  διαφορετικών τεχνολογιών, όπως Υπέρηχοι, Ραδιοσυχνότητες, Κρυολιπόλυση, LASER, HIFU, κ.ά. Αναμένονται συνεχώς νέα, στην υπηρεσία της  ανάγκης για φροντίδα προσώπου και σώματος.

  Καινοτομία στην οργάνωση/λειτουργία

  Καινοτομία στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επαγγελματιών αισθητικών: Η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων αποτελεί από μόνη της  καινοτομία για την αισθητική, καθώς κάθε επαγγελματίας αισθητικός, κλεισμένος στο εργαστήριό του, δεν έχει επαφή με άλλους επαγγελματίες  αισθητικούς, δεν έχει μάθει να συνεργάζεται, και πολύ περισσότερο, να επιχειρεί σε συνεργατικά πλαίσια. Η πρώτη και έως τώρα μοναδική  πρόταση για μια καινοτόμα στρατηγική ανάπτυξης ενός τέτοιου συνεργατικού σχήματος (οριζόντιο peer to peer cluster αισθητικών), βραβεύτηκε  στο πλαίσιο του προγράμματος “Coopetitive Open Innovation Networks (COINs)”, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Δεκέμβριος 2015),  κερδίζοντας έπαινο και χρηματοδότηση και αποδεικνύοντας ότι μπορούν τα συνεργατικά σχήματα να αποτελέσουν καλή πρακτική για την  αισθητική. Ο χώρος της αισθητικής έχει πολλά περιθώρια για καινοτόμες μεθόδους ανάπτυξης συνεργασιών όχι μόνο σε οριζόντια αλλά και σε  κατακόρυφα clusters.

Οδικός χάρτης «Αισθητικός»

Εκπόνηση μελέτης: Παναγιώτης Χριστόπουλος

Μεθοδολογική προσέγγιση & επιστημονική παρακολούθηση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ : Παρασκευάς Λιντζέρης, Αναστασία Αυλωνίτου, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Ελένη Μόκα, Αντώνης Αγγελάκης, Δέσποινα Βαλάση

Χρονολογία έκδοσης: 2022