SHARE

Με τον όρο «Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών & social media» αναφέρεται στην πράξη το επάγγελμα το οποίο αφορά στην παροχή υπηρεσιών που ενισχύουν την  ψηφιακή παρουσία εταιριών, οργανισμών και επαγγελματιών.

 • Περιγραφή επαγγέλματος

  Ενδεικτικές υπηρεσίες του επαγγέλματος είναι οι ακόλουθες:

  • H κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, εφαρμογών για κινητές συσκευές κτλ
  • Η ανάπτυξη περιεχομένου σε διάφορες μορφές, όπως είναι τα κείμενα, τα images, τα videos, για τα διάφορα ψηφιακά μέσα όπως είναι η  ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • H προώθηση των ιστοσελίδων με διάφορους τρόπους όπως πχ μέσω των μηχανών αναζήτησης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ψηφιακών  πλατφορμών (πχ Amazon, Skroutz, Booking κτλ), της online διαφήμισης, του email marketing, της online δημοσιότητας κτλ
  • Η ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στην παρουσία στο διαδίκτυο πχ Google Analytics, Google Search Console κτλ
  • Η ανάπτυξη στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing)
  • Λόγω της πολυπλοκότητάς τους κάθε μία από αυτές τις εργασίες ασκείται συνήθως στο πλαίσιο ενός ξεχωριστού επαγγέλματος. Επίσης σε  κάποιες περιπτώσεις υφίστανται εξειδικευμένα επαγγέλματα τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένο κλάδο πχ ξενοδοχειακό, φαρμακευτικό ή  σε συγκεκριμένη κατηγορία ιστοσελίδων πχ ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops).

  Συναφές Επαγγελματικό Περίγραμμα (βάσει λίστας ΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ):

  • «Στέλεχος Υποστήριξης Marketing»

  Διασύνδεση με άλλα επαγγέλματα / δραστηριότητες:

   

  Επαγγελματικοί φορείς

  Σε εθνικό επίπεδο:

  • Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ)
  • Οργανισμός Διαδραστικής Επικοινωνίας Ελλάδας (iab)

  Σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης – European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
  • Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μάρκετινγκ – European Marketing Confederation (EMC)
  • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδραστικής – Επικοινωνίας Interactive Advertising Bureau (iab)
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διαδραστικής – Επικοινωνίας Interactive Advertising Bureau (iab)
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διαχειριστών Ιστοσελίδων – World Organization of Webmasters
 • Θεσμικό πλαίσιο

  Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος «Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιστοσελίδων, Ψηφιακών Πλατφορμών & Social Media» ορίζονται  από την εξής νομοθεσία:

  ΠΟΛ 1006/31–12–2013 η οποία τροποποιήθηκε με την Α.1188/2020
  Η συγκεκριμένη νομοθεσία αφορά μεταξύ άλλων στην ίδρυση ατομικής επιχείρησης η οποία είναι αναγκαία προϋπόθεση για την περίπτωση  κατά την οποία το επάγγελμα ασκείται στο πλαίσιο του ελεύθερου επαγγέλματος.

  Βασική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο σε επίπεδο επαγγέλματος/κλάδου:

  Δεν υφίσταται βασική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

  Βασική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  Δεν υφίσταται βασική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

 • Βασικά μεγέθη / δείκτες

  Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  Αριθμός
  επιχειρήσεων
  2016
  2017
  2018
  Αριθμός
  απασχολούμενων
  2016
  2017
  2018
  Κύκλoς εργασιών
  (εκ. €)
  2016
  2017
  2018
  62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
  5.464
  4.932
  4.886
  17.415
  18.522
  20.843
  1.126
  1.346
  1.508
  63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες
  1.538
  1.463
  1.510
  4.366
  4.383
  4.560
  234
  246
  843
  73.11 Διαφημιστικά γραφεία
  3.934
  3.484
  3.418
  10.719
  11.009
  11.293
  882
  960
  1.039
 • Εξαγωγική δραστηριότητα

  Η εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το επάγγελμα «Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιστοσελίδων, Ψηφιακών Πλατφορμών &  Social Media» είναι μικρή λόγω της ύπαρξης έντονου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, στο οποίο κυριαρχούν εταιρίες με εξαιρετική τεχνογνωσία και παγκόσμια παρουσία. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο κλάδος διακρίνεται για την εσωστρέφειά του και την επικέντρωσή του στην ελληνική αγορά.  Μεμονωμένες περιπτώσεις εταιριών ή και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην διεθνή αγορά αποτελούν εξαιρέσεις που απλά  επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Η ανάπτυξη εξωστρέφειας προϋποθέτει την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις υπηρεσίες του  κλάδου, την διαρκή επιμόρφωση των επαγγελματιών του έτσι ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες αιχμής και τον σχεδιασμό στρατηγικών για την  προσέγγιση της διεθνούς αγοράς. Πλεονέκτημα σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να αποτελέσουν οι σχετικά χαμηλές χρεώσεις για τις υπηρεσίες του  κλάδου σε σύγκριση με τις διεθνείς χρεώσεις για αντίστοιχες υπηρεσίες.

 • Καινοτόμος δραστηριότητα στο επάγγελμα

  Καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας

  Νέες υπηρεσίες που αφορούν στο εξεταζόμενο επάγγελμα έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία έτη ως απόρροια των τεχνολογικών εξελίξεων:

  • Προγραμματική διαφήμιση (Programmatic Advertising) η οποία αφορά στην χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικτυακή διαφήμιση
  • Επαυξημένη πραγματικότητα με τη δημιουργία εφαρμογών οι οποίες εμπλουτίζουν τις πληροφορίες που δέχεται ο χρήστης τους (π.χ. αξιολόγηση  ενός προϊόντος στο ράφι ενός καταστήματος)
  • Εικονική πραγματικότητα με δημιουργία εφαρμογών και περιεχομένου για εκπαιδευτικούς και προωθητικούς σκοπούς
  • Συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο (Social Listening) μέσω του οποίου εντοπίζονται και αναλύονται οι συζητήσεις για brands και άλλες  θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν εταιρίες και οργανισμούς

  Καινοτομία διαδικασίας

  Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή των υπηρεσιών του κλάδου.  Συγκεκριμένα με την αξιοποίησή της μπορεί να βελτιωθούν οι ακόλουθες διαδικασίες:

  • Η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων ( big data) που αφορούν στην διαδικτυακή παρουσία των διαφόρων brands με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα  αλλά και με την πολύ πιο αποτελεσματική εξαγωγή συμπερασμάτων.
  • Η αυτοματοποιημένη δημιουργία περιεχομένου (κειμένου) για τις ιστοσελίδες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και κάθε άλλο  διαδικτυακό μέσο.

  Καινοτομία στην οργάνωση/λειτουργία

  Η πανδημία του κορωνοϊού covid 19 ωθεί τον κλάδο σε πιο ευέλικτες μορφές οργάνωσης και λειτουργίας οι οποίες συνοπτικά είναι οι εξής:

  • Εργασία από απόσταση των εργαζομένων
  • Αντικατάσταση των δια ζώσης συναντήσεων με τους πελάτες και συνεργάτες, με διαδικτυακές συνεδρίες μέσω διαφόρων πλατφορμών (π.χ.  Zoom, Skype, Microsoft Teams)
  • Αξιοποίηση διαφόρων εργαλείων διαχείρισης έργων (project management) για την αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους

  Καινοτομία marketing

  Οι επαγγελματίες του κλάδου αξιοποιούν σε αυξανόμενο βαθμό τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν για την προώθηση των υπηρεσιών τους, τόσο  στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Συνοπτικά αυτές οι δυνατότητες αφορούν στα εξής:

  • Στην αξιοποίηση της οικονομίας της πλατφόρμας (gig economy) με την εγγραφή τους σε σχετικές διαδικτυακές πλατφόρμες στις οποίες οι  υποψήφιοι πελάτες μπορούν να εντοπίσουν τους επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν
  • Στην αξιοποίηση του επαγγελματικού κοινωνικού δικτύου LinkedIn με την δημοσιοποίηση περιεχομένου το οποίο προσθέτει αξία στους υποψήφιους πελάτες

Οδικός χάρτης «Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών & social media»

Εκπόνηση μελέτης: Στέφανος Οικονομίδης

Μεθοδολογική προσέγγιση & επιστημονική παρακολούθηση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ : Παρασκευάς Λιντζέρης, Αναστασία Αυλωνίτου, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Ελένη Μόκα, Αντώνης Αγγελάκης

Χρονολογία έκδοσης: 2021