SHARE

Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ασχολείται κυρίως με την κατασκευή, την συντήρηση και τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε επαγγελματικά, βιομηχανικά και οικιακά κτίρια.

 • Περιγραφή επαγγέλματος

  Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης εκτελεί, εφαρμόζει δηλαδή, τη μελέτη του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είτε αυτή αφορά σε μια οικία ή σε μια  βιομηχανία. Επίσης, αντικαθιστά ηλεκτρολογικά υλικά, επισκευάζει ηλεκτρικές οικιακές συσκευές καθώς επίσης και τα ηλεκτρικά μέρη διάφορων  βιομηχανικών συσκευών. Επιπροσθέτως, μπορεί να επιθεωρεί ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό  Εσωτερικών Εγκαταστάσεων όπως ίσχυε μέχρι το Μάρτιο του 2016, ο οποίος είχε ως πρότυπο το αντίστοιχο ΕΛΟΤ HD 384 στην ισχύουσα έκδοση.  Επίσης, μπορεί να διενεργεί πραγματογνωμοσύνες μετά από ατύχημα, με σκοπό την διαπίστωση του εάν η επιθεωρούμενη ηλεκτρική εγκατάσταση  πληροί τις απαιτήσεις των αναφερθέντων κανονισμών, των προτύπων και της ισχύουσας νομοθεσίας.

  Συναφές Επαγγελματικό Περίγραμμα (βάσει λίστας ΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ):

  • «Επιθεωρητής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»

  Διασύνδεση με άλλα επαγγέλματα / δραστηριότητες:

  Επαγγελματικοί φορείς

  Σε εθνικό επίπεδο:

  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η) – https://www.poseh.gr/
  • Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Ο.Η.Ε) – https://ohle.gr/
  • Σύνδεσμος Εργοληπτών Καταστηματαρχών Ηλεκτρολόγων Αθηνών – http://sekha.gr/about-us/

  Σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  • Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων European Association of Electrical Contractors – https://europe-on.org/
  • Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Αγγλίας – ECA (Excellence in Electro technical & Engineering Services) – https://www.eca.co.uk/
  • Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Γερμανίας – VDE (Verband Deutscher Electrotechniker) – https://www.vde.com/
  • Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Γαλλίας – FFIE (Federation Françoise des enterprises de genie electrique et energetique – https://www.ffie.fr/
 • Θεσμικό πλαίσιο

  Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του «Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη» ορίζονται από την εξής νομοθεσία:

  Βασική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο σε επίπεδο επαγγέλματος/κλάδου:

  • Υ.Α. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4./2013 (ΦΕΚ 2190/Β`/5.9.2013) – Εξεταστέα Ύλη Ηλεκτρολόγων
  • Υ.Α. Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4./2013 (ΦΕΚ 1644/Β`/3.7.2013) – Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των  βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και τον  καθορισμό των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011
  • Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α`/12.6.2013) – Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική  δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση  της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα
  • Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α`/17.10.2012) – Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων  τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις
  • Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ200/Α`/17.10.2012) – Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: α) της  εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, β)  του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες  ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις
  • Υ.Α. με αριθμό Φ.Α’ 50/12081/642 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 12222/05-09-2006 – Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών  Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης
  • Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 – Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το  Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗΟ 384 και άλλες σχετικές διατάξεις

  Βασική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ (nZeb – Near Zero Energy Building) η οποία απαιτεί όλα τα νεοαναγειρόμενα ιδιωτικά κτίρια να είναι  μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
  • Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα (2012/27/ΕΕ) και η τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ ΕΚ καθώς και η κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ
 • Βασικά μεγέθη / δείκτες

  Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  Αριθμός
  επιχειρήσεων
  2016
  2017
  2018
  Αριθμός
  απασχολούμενων
  2016
  2017
  2018
  Κύκλoς εργασιών
  (εκ. €)
  2016
  2017
  2018
  43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  7.728
  7.638
  7.374
  16.618
  14.431
  14.175
  446,3
  456,6
  535,8
  33.14 Επισκευή Ηλεκτρικού εξοπλισμού
  426
  432
  431
  1.122
  995
  1.089
  95,97
  84,35
  82,1
  27.90 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
  69
  67
  72
  503
  517
  420
  93,41
  93,84
  100,3
 • Εξαγωγική δραστηριότητα

  Η εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη είναι μικρή και αφορά πολύ λίγες  επιχειρήσεις του κλάδου. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά καλύπτοντας τοπικές ανάγκες.

  Υπάρχουν όμως κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πτώση στον τζίρο τους λόγω της μείωσης της  κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, επιβίωσαν από την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι στην πλειοψηφία  τους ειδικευμένες στην παραγωγή συγκεκριμένων υλικών, διαθέτουν άριστα καταρτισμένο προσωπικό και δουλεύουν κατά παραγγελία με πελάτες του εξωτερικού.

 • Καινοτόμος δραστηριότητα στο επάγγελμα

  Καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας

  Όσον αφορά στα είδη καινοτομίας, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται καινοτόμες λύσεις κυρίως στον τομέα των εγκαταστάσεων/εφαρμογών,  οι οποίες έχουν πεδίο:

  • στα έξυπνα κτίρια
  • στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
  • στα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας
  • στις ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας
  • στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
  • σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα
  • στην ηλεκτροκίνηση
  • στους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

  Καινοτόμες μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονται από επαγγελματίες του κλάδου αφορούν κυρίως στην παροχή υπηρεσιών συστημάτων ενεργειακής  διαχείρισης για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης κόστους στον κτιριακό τομέα. Επιπλέον, αναφέρονται  καινοτόμες μέθοδοι για την εκτίμηση ενεργειακών παρεμβάσεων σε κτίρια, καθώς επίσης και την ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης των  επιπτώσεων των μέτρων πολιτικής στην εξοικονόμηση ενέργειας.

  Καινοτομία διαδικασίας

  Επισημαίνονται πλέον σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά στον σχεδιασμό έξυπνων ηλεκτρολογικών προϊόντων και κατασκευών, βασισμένων στις  νέες τεχνολογίες. Οι καινοτομίες διαδικασίας σχετίζονται κυρίως με την εισαγωγή νέων συστατικών στοιχείων στην παραγωγική λειτουργία.  Αυτές δύναται να αφορούν σε νέες πρώτες ύλες, νέους μηχανισμούς, καθώς επίσης και εργαλεία ροής εργασιών. Ως αποτέλεσμα επιτυγχάνεται  βελτίωση της παραγωγικότητας, με ταυτόχρονη ανάπτυξη και εξέλιξη του ίδιου του προϊόντος και της διαδικασίας.

  Καινοτομία στην οργάνωση/λειτουργία

  Οι τεχνολογικές μεταβολές στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη τα επόμενα χρόνια θα φέρουν αλλαγές στην οργάνωση και στο  περιεχόμενο της εργασίας, καθώς και στο επίπεδο των απαιτούμενων γνώσεων και στο βαθμό της ευθύνης, σε ότι αφορά την ποιότητα των  υπηρεσιών. Οι εξελίξεις αυτές θα αφορούν σε νέες τεχνολογίες δικτύωσης σε υφιστάμενα ή νεοαναγειρόμενα κτίρια για τον εξοπλισμό υποδομής, έξυπνους λαμπτήρες LED, έξυπνα συστήματα καταμέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα αυτών, οι νέες υπηρεσίες θα επικεντρώνονται  στον απομακρυσμένο έλεγχο της εγκατάστασης μέσω διαδικτύου, ειδοποίησης σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού,  βλαβών, πυρκαγιάς η πλημμύρας. Στο πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καθώς και η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και  καινοτομιών σε ηλεκτρολογικά υλικά και τεχνικές αναμένεται να δώσει ώθηση στο επάγγελμα.

Οδικός χάρτης «Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης»

Εκπόνηση μελέτης: Πέτρος Καραϊσάς

Μεθοδολογική προσέγγιση & επιστημονική παρακολούθηση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ : Παρασκευάς Λιντζέρης, Αναστασία Αυλωνίτου, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Ελένη Μόκα, Αντώνης Αγγελάκης

Χρονολογία έκδοσης: 2022