SHARE
Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία & πλαίσιο ανταγωνισμού
Αλλαγές στην παραγωγή & διανομή των οπτικοακουστικών έργων (ψηφιακή εποχή, πλατφόρμες κ.λπ.)

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Αλλαγές στην παραγωγή & διανομή των οπτικοακουστικών έργων (ψηφιακή εποχή, πλατφόρμες κ.λπ.)
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Νέες ψηφιακές τεχνολογίες, εργαλεία και λογισμικά επηρεάζουν την (ανα-)παραγωγή του ήχου και της εικόνας ενώ το βάρος πέφτει ολοένα και περισσότερο στην μετα-παραγωγή (στην επεξεργασία του υλικού πριν από τη διανομή του τελικού προϊόντος). Ακόμη, η επίδραση των νέων καναλιών διανομής των οπτικοακουστικών έργων πρόκειται να είναι σημαντική κυρίως για τα πιο παραδοσιακά μέσα (κινηματογράφος) αλλά και για τους επαγγελματίες μιας και μία νέα αγορά ανοίγει στο χώρο του διαδικτύου και των πλατφορμών (π.χ. Youtube, Vimeo). Τα παραπάνω αυξάνουν την ανάγκη για κατάρτιση των επαγγελματιών ώστε να ανταποκριθούν στη νέα εποχή παραγωγής αλλά και διανομής του οπτικοακουστικού προϊόντος.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: πλατφόρμες διανομής, νέες τεχνολογίες, ανταγωνιστικό περιεχόμενο

Επαναφορά Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
1/5
Επαναφορά Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
1/5

Με τον ν.3919/2011 «απελευθερώνονται» τρεις υποτομείς του κλάδου της οπτικοακουστικής (ηχολήπτης, τεχνικός κινηματογράφου και τηλεόρασης) και τίθενται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος. Σύμφωνα με τμήμα των επαγγελματίων και των συλλογικών φορέων τους, ο χώρος παραμένει αχαρτογράφητος, ειδικά μετά το «άνοιγμα» του επαγγέλματος. Πάγιο αίτημα μεγάλου μέρους των επαγγελματιών είναι η επαναφορά της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η επαναφορά της θεωρείται το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων (πχ. ασφάλιση, ωράρια, συλλογική σύμβαση) και την οριοθέτηση του επαγγέλματος (πχ. τέλος στη μαύρη εργασία, τήρηση κανόνων ασφαλείας).

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: άδεια ασκήσεως, άνοιγμα επαγγέλματος, επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα

Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων cash rebate/ tax relief και λειτουργία film offices

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
5/5
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων cash rebate/ tax relief και λειτουργία film offices
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
5/5

Η εισαγωγή και εφαρμογή των εργαλείων cash rebate και tax relief ενίσχυσαν αποφασιστικά την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το επενδυτικό κίνητρο cash rebate προβλέπει ότι το 40% των επιλέξιμων δαπανών μιας κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Το tax relief είναι κίνητρο
φορολογικής ελάφρυνσης ύψους 30%. Τα δύο εργαλεία έχουν ενισχύσει οικονομικά, από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2020, 89 παραγωγές με 29εκ. ευρώ για δαπάνες παραγωγής
πάνω από 85εκ. ευρώ. Οι παραγωγές έχουν απασχολήσει πάνω από 26.500 εργαζόμενους ενώ περισσότερες από 100 τοποθεσίες αποτέλεσαν σημεία για τα γυρίσματα. Ωστόσο, οι χρονοβόρες
διαδικασίες αίτησης και ένταξης στα προγράμματα καθιστούν δύσκολο τον χρονοπρογραμματισμό για τους παραγωγούς και επηρεάζουν άμεσα τη δραστηριότητά τους. Η απλοποίηση των
γραφειοκρατικών διαδικασιών θα επιτευχθεί και μέσα από τη λειτουργία των Film Offices, τα οποία πρόκειται να παρέχουν καθοδήγηση και βοήθεια στη διοικητική διαδικασία και να υποστηρίζουν τους παραγωγούς και επαγγελματίες με συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όλοι οι παραπάνω άξονες αποτελούν μία ενιαία στρατηγική ενίσχυσης της οπτικοακουστικής παραγωγής και
πρέπει να υποστηριχθεί θεσμικά, διοικητικά και οικονομικά από την πολιτεία.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: cash rebate, tax relief, film offices, κίνητρα, υποστήριξη, αποκέντρωση

Απογραφή επαγγελματιών, επιχειρήσεων σε μητρώα, χαρτογράφηση και θεσμική ρύθμιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εργαζομένων

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Απογραφή επαγγελματιών, επιχειρήσεων σε μητρώα, χαρτογράφηση και θεσμική ρύθμιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εργαζομένων
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Αυτό που έχει άμεση ανάγκη ο οπτικοακουστικός χώρος είναι η χαρτογράφηση του επαγγέλματος και η θεσμική του στήριξη. Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητη η θεσμική πλαισίωση της εργασίας
μέσα από την απογραφή των αντικειμένων, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων σε ειδικά μητρώα, πέρα από τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από την εθνική στατιστική αρχή.
Η απογραφή μπορεί να συνεισφέρει στον εντοπισμό ειδικών τάσεων και αναγκών, οδηγώντας στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών, ερευνητικών, χρηματοδοτικών δράσεων αλλά και
δράσεων προβολής και δικτύωσης.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: απογραφή, χαρτογράφηση, μητρώο, αντικείμενα, επαγγελματίες, επιχειρήσεις

Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
Τάση ενίσχυσης ψηφιακών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων post-production (ειδικός χρωματισμός, σπέσιαλ εφέ, animation κ.λπ.)

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
1/5
Τάση ενίσχυσης ψηφιακών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων post-production (ειδικός χρωματισμός, σπέσιαλ εφέ, animation κ.λπ.)
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
1/5

H Ελλάδα υπο-χρηματοδοτείται συγκριτικά με άλλες «μικρές χώρες» για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Αυτό πρέπει να ανατραπεί, για να εξελιχθεί η χώρα από ένα
«στούντιο» παραγωγής, που παρέχει τοπία με φυσικό πλούτο, σε μία χώρα προσφοράς υπηρεσιών (post-)production για παραγωγές τόσο από το εξωτερικό όσο και εγχώριες. Η
επένδυση σε κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες αιχμής και η χρηματοδότηση για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών είναι απαραίτητες, ώστε να γίνει η χώρα ανταγωνιστική στην παροχή
υπηρεσιών μετα-παραγωγής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χρόνος εκδήλωσης: 3–5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: μετα-παραγωγή, τεχνολογίες αιχμής, υποδομές, προσφορά υπηρεσιών

Η επόμενη μέρα της πανδημίας. Διαμόρφωση σχεδίου εξόδου από την κρίση

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Η επόμενη μέρα της πανδημίας. Διαμόρφωση σχεδίου εξόδου από την κρίση
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Η επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει να συνοδεύεται από ένα συγκροτημένο σχέδιο θετικής υπέρβασης, ενίσχυσης και επανενεργοποίησης του κλάδου. Ο οπτικοακουστικός
χώρος αξιοποίησε ακόμη περισσότερο το διαδίκτυο, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τις πλατφόρμες (βλ. Youtube, Vimeo) για τη διάθεση των οπτικοακουστικών πολιτιστικών
προϊόντων εν μέσω πανδημίας και lockdown με ζωντανές παραγωγές, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις να μεταδίδονται online με ποιοτικό αποτέλεσμα, εμπλέκοντας
εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αυτή η τάση μπορεί να παραμείνει, συμπληρωματικά του φυσικού χώρου, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το καθεστώς εξαίρεσης της πανδημίας
να επηρεάσει αρνητικά τους όρους εργασίας, τις οικονομικές απολαβές και τα πνευματικά δικαιώματα των επαγγελματιών.

Χρόνος εκδήλωσης: 1 έτος

Λέξεις-κλειδιά: πανδημία, ενίσχυση, θετική έξοδος, επανενεργοποίηση, πνευματικά δικαιώματα

Τεχνολογικός μετασχηματισμός και καινοτομία
Καινοτόμες υπηρεσίες γύρω από την «απόσταση» και την αναπαραγωγή «κατά παραγγελία»

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Καινοτόμες υπηρεσίες γύρω από την «απόσταση» και την αναπαραγωγή «κατά παραγγελία»
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Οι νέες υπηρεσίες έχουν ως βασικά χαρακτηριστικά την (ανα-)παραγωγή ήχου και εικόνας κατά παραγγελία (on demand) και την «απόσταση». Οι εξελίξεις με την COVID-19 θα εντείνουν και θα επιταχύνουν περισσότερο την εμφάνιση νέων, καινοτόμων λύσεων για προϊόντα από «απόσταση» αλλά και για τηλεργασία. Οπτικοακουστικές υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδρίων, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, εκθέσεων, κ.ά. είναι ήδη πολύ δημοφιλείς σε εξειδικευμένα και γενικά ακροατήρια. Ταινίες και ντοκιμαντέρ κάνουν πρεμιέρα εντός διαδικτύου, συχνά με εισιτήριο και καθορισμένες ώρες προβολής. Σε αυτήν την τροχιά, η ασύρματη τεχνολογία 5G υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει δραστικά την οπτικοακουστική εμπειρία, προσφέροντας υψηλή ευκρίνεια στη μετάδοση ζωντανών εκδηλώσεων, τηλεοπτικών εκπομπών HD και άλλων εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (π.χ. συναυλίες με ολογράμματα). Γενικά, το μέλλον του χώρου θα καθοριστεί από την υψηλής ποιότητας δημιουργία και μετάδοση οπτικοακουστικών προϊόντων εξ’ αποστάσεως, κατ’ απαίτηση και προσαρμοσμένων τους ανάγκες του χρήστη. Οι επαγγελματίες πρέπει να ανταποκριθούν επιστρατεύοντας ειδικές τεχνικές δεξιότητες αλλά και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) για την ανάδειξη νέων ιδεών στον χώρο του ήχου και τους εικόνας.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-2 έτη

Λέξεις-κλειδιά: απόσταση, online, κατά παραγγελία, ασύρματη τεχνολογία, τηλεργασία

Νέα προϊόντα εισάγονται στο επάγγελμα, που αφορούν κυρίως σε μηχανήματα και νέα ψηφιακά προγράμματα

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Νέα προϊόντα εισάγονται στο επάγγελμα, που αφορούν κυρίως σε μηχανήματα και νέα ψηφιακά προγράμματα
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Οι νέες τεχνολογίες και τα καινοτόμα προϊόντα μπαίνουν δυναμικά στον οπτικοακουστικό χώρο. Έμφαση δίνεται σε νέα, ψηφιακά προϊόντα για τη βελτιωμένη εμπειρία του τελικού χρήστη
τους εικόνας και του ήχου σε τομείς όπως ο σύγχρονος πολιτισμός (μουσική, τηλεόραση, σινεμά, βίντεο, ζωντανές εκδηλώσεις, online προϊόντα, κ.ά.), η πολιτιστική κληρονομιά (ψηφιακές αναπαραστάσεις μνημείων, κ.ά.), το τουριστικό προϊόν (ψηφιακές περιηγήσεις, περιηγήσεις για ΑΜΕΑ, σε τους γλώσσες, κ.ά.). Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει πλήρως εξαρτημένη από τις εισαγωγές εξοπλισμού και μηχανημάτων, ενώ ακόμα και η μεταπώλησή τους στη χώρα δεν αφήνει τεράστια περιθώρια κέρδους λόγω του ανταγωνιστικού ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop). Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι επαγγελματίες οφείλουν να εξοπλιστούν με γνώσεις και δεξιότητες μέσα από νέα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο για τη χρήση όσο και για την εκμετάλλευση των νέων προϊόντων.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: νέες τεχνολογίες, σύγχρονος πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά, τουριστικό προϊόν, εισαγωγές εξοπλισμού

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας
Τηλεργασία - εργασία από απόσταση

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Τηλεργασία - εργασία από απόσταση
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα μοντέλα εργασίας επηρεάζονται και θα συνεχίσουν να το κάνουν από δύο βασικές τάσεις: την εντεινόμενη τηλεργασία και τα συνεργατικά μοντέλα, δύο τάσεις που αλληλοσυμπληρώνονται και ακολουθούν την αύξηση του ποσοστού της αυτοαπασχόλησης. Η τηλεργασία ανοίγει την αγορά, τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση, αυξάνει τον ανταγωνισμό αλλά και τις ευκαιρίες, οδηγώντας ταυτόχρονα και στην επαγγελματική «μοναξιά» του τηλεργαζόμενου/ αυτοαπασχολούμενου. Ο τηλεργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος δουλεύει σε διαφορετικό τόπο από την έδρα του εργοδότη/ πελάτη, διαχειρίζεται μόνος το χρόνο της εργασίας του, συνεργάζεται ή όχι με άλλους συναδέλφους. Η εντεινόμενη αυτή συνθήκη εργασίας απαιτεί δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και συγκέντρωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη εύρεσης νέων μοντέλων συνεργασίας στο φυσικό αντικείμενο αλλά και στον φυσικό χώρο. Έτσι, οι συνεργατικοί χώροι εργασίας (co-working spaces) συναντούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας και συνεργασίας (πχ. zoom, skype, teams, κλπ.) σε ένα νέο περιβάλλον, όπου ο επαγγελματικός χώρος γίνεται όλο και περισσότερο «online» και αυξάνεται η ανάγκη για φυσική επαφή και μοίρασμα υλικών και πνευματικών πόρων.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: τηλεργασία, επαγγελματική μοναξιά, αυτοαπασχόληση, ανταγωνισμός, συνεργατισμός

Συνεργατικά μοντέλα εργασίας και συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5
Συνεργατικά μοντέλα εργασίας και συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5

Τα συνεργατικά μοντέλα αναφέρονται στην ανάγκη για συλλογικότητα στην εργασία, προσφέροντας ταυτόχρονα διαμοιρασμό υλικών και άυλων πόρων. Με την αύξηση της αυτοαπασχόλησης και ως απάντηση στην εργασιακή επισφάλεια, οι επαγγελματίες στρέφονται σε συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα, στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) και στην εργασία εντός συνεργατικών χώρων εργασίας (co-working spaces). Η ανταλλαγή γνώσεων και εξειδίκευσης, η δημιουργικότητα και η αίσθηση της κοινότητας είναι βασικές αιτίες για την παραπάνω επιλογή και συνοδεύουν τη βασική ανάγκη για διαμοιρασμό των εξόδων για χώρο εργασίας και εξοπλισμό και για διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτή η εντεινόμενη τάση στην εργασία πρέπει να ενισχυθεί μέσα από δίκτυα συνεργατικών επιχειρήσεων και χώρων εργασίας αλλά και μέσα από δημιουργικούς κόμβους (creative hubs) και θερμοκοιτίδες (incubators).

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: συνεργατικό επιχειρηματικό μόντελο, συνεργατικοί χώροι εργασίας, δημιουργικοί κόμβοι, θερμοκοιτίδες

Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία
Συμμόρφωση με κανονισμούς ασφαλείας που αφορούν στην ηχορύπανση και στη φωτορύπανση

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Συμμόρφωση με κανονισμούς ασφαλείας που αφορούν στην ηχορύπανση και στη φωτορύπανση
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας για τον φωτισμό και τον ήχο είναι ύψιστης σημασίας για την υγεία και την ασφάλεια, ειδικά στον χώρο των ζωντανών εκδηλώσεων, όπου συχνά παρατηρούνται παραβάσεις. Η πλήρης λειτουργία του φωτισμού με λάμπες LED, οι σωστές ρυθμίσεις για την ένταση φωτός και ήχου και ο πλήρης έλεγχος των ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων μίας ζωντανής εκδήλωσης είναι απαραίτητες ενέργειες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού. Να σημειώσουμε ότι ο χώρος των ζωντανών εκδηλώσεων έχει πολλά εργατικά ατυχήματα, ακόμα και θανατηφόρα, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι θεατές/ ακροατές τίθενται σε κίνδυνο λόγω υπερβάσεων σε ένταση ή πρόχειρων εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο επαγγελματίας πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με ισχύουσες οδηγίες για την υγεία και ασφάλεια, να εφαρμόζει τους κανονισμούς και να προσαρμόζει τη
δραστηριότητά του εντός των απαιτούμενων περιορισμών.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: κανονισμοί ασφαλείας, φωτορύπανση, ηχορύπανση, ζωντανές εκδηλώσεις, συμμόρφωση