SHARE

Το επάγγελμα του υδραυλικού είναι σύνθετο και με ευρύ αντικείμενο εργασιών, σχετικό με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κατασκευαστικό κλάδο.

 • Περιγραφή επαγγέλματος

  Ο υδραυλικός μπορεί να είναι αυταπασχολούμενος, εργολάβος ή εργαζόμενος με υπαλληλική σχέση σε εργολήπτη ή συντηρητής σε βιομηχανικές  μονάδες και μεγάλα κτίρια. Ασχολείται με την κατασκευή/τοποθέτηση ή συντήρηση/επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων.  Μπορεί να είναι α) Τεχνίτης Υδραυλικός, β) Αρχιτεχνίτης Υδραυλικός, ή γ) Εργοδηγός Υδραυλικός. Αναλόγως δύναται να αναλάβει/επιβλέψει: 1)  έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού, δίκτυα διανομής λοιπών υγρών, διανομή νερού για ΑΠΕ (γεωθερμία,  ηλιοθερμία και διαχείριση υδάτων), 2) εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων αερίων και ατμού, αποθήκευσης/διανομής βιομηχανικών/ιατρικών  αερίων, δίκτυα διανομής λοιπών αερίων.

  Συναφές Επαγγελματικό Περίγραμμα (βάσει λίστας ΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ):

  • «Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων»

  Διασύνδεση με άλλα επαγγέλματα / δραστηριότητες:

  Επαγγελματικοί φορείς

  Σε εθνικό επίπεδο:

  •  ΟΒΥΕ – Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο)
  • 76 τοπικά Σωματεία/Σύνδεσμοι Υδραυλικών (πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα)

  Σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  • SMEunited – Crafts & SMEs in Europe ή Ένωση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΤΕΜμΕ). Πρόκειται για  πανευρωπαϊκή ένωση όλων των τριτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης
 • Θεσμικό πλαίσιο

  Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του «Υδραυλικού» ορίζονται από την εξής νομοθεσία:

  • Υ.Α. 25129/Φ.6.10/1410/2000 (ΦΕΚ 1332/Β`/6.11.2000): “Καθορισμός εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελματική άδεια υδραυλικού  σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθρου 9 του π.δ 38/91. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κλπ. όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 48/95 (36/Α) και 55/00 (44/Α)”.
  • Ν. 3982/2011 (143/Α΄/17.6.2011): “Νόμος απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων  και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”.
  • Π.Δ. 112/2012 (197/Α΄/17.10.2012): “Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική  δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της  δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα”.
  • Υ.Α. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (ΦΕΚ 21/ Β΄/10.1.2013): “Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των  μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1  του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των  εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών  επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές  δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών”.
  • Υ.Α. Οικ. 8441/560/ΦΓ.9.6.4./2013 (ΦΕΚ 1643/ Β`/3.7.2013): “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10.1.2013 κοινής  υπουργ. απόφασης «Καθορισμός απαιτήσεων για… (21/Β)”

  Βασική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο σε επίπεδο επαγγέλματος/κλάδου:

  • Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.1991): “Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών  ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές  εργασίες (ΦΕΚ 21/Α/5/21-2-91)”.
  • Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ 36/Α΄/20.2.1995): Άρθρο 48, “Tροποποίηση του Π.Δ. 38/1991 (Α΄ 21)…”.
  • Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000): Άρθρο 55, “Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 38/1991 (Α΄ 21) … όπως τροποποιήθηκε με το  Π.Δ. 48/1995 (Α΄ 36)”.
  • Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄/21.9.2011) Κεφάλαιο Α΄: “Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων”, Άρθρο 1 “Κατάταξη  έργων και δραστηριοτήτων”.
  • Υ.Α. οικ. 368/12/Φ.Γ.9.6.4/2013 (ΦΕΚ 24/Β΄/10.1.2013): “Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των  βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού  ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011”.
  • Υ.Α. οικ. 454/22/Φ.Γ.9.6.4./2013 (ΦΕΚ 32/Β΄/11.1.2013): “Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης  επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3982/2011”.
  • Υ.Α. οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4/2013 (ΦΕΚ 1024/ Β΄/25.4.2013): “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Οικ. 368/12/Φ.Γ.9.6.4/10.1.2013 κοινής  υπουργικής απόφασης «καθορισμός του τύπου… (24/Β)”.
  • Υ.Α. 5571/379/ΦΓ9.6.4/2013 (ΦΕΚ 1022/ Β΄/25.4.2013): “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10.1.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «καθορισμός απαιτήσεων για… (21/Β)”.

  Βασική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (4.4.2011) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 “για τη θέσπιση  εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του  Συμβουλίου”, 4/4/2011 (L 88/5).
  • Οδηγία 2010/31/ΕΕ (18.6.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 “για την ενεργειακή απόδοση  των κτιρίων (αναδιατύπωση)” (nZeb – Near Zero Energy Building) (L 153/13).
 • Βασικά μεγέθη / δείκτες

  Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  Αριθμός
  επιχειρήσεων
  2016
  2017
  2018
  Αριθμός
  απασχολούμενων
  2016
  2017
  2018
  Κύκλoς εργασιών
  (εκ. €)
  2016
  2017
  2018
  43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
  6.987
  7.021
  6.838
  13.164
  11.191
  10.702
  333,3
  403,8
  406,4
 • Εξαγωγική δραστηριότητα

  Το επάγγελμα του υδραυλικού προσφέρει κατά κύριο λόγο υπηρεσίες και δεν περιλαμβάνει κατασκευή προϊόντων παρά μόνο ιδιοκατασκευές σε  περίπτωση που χρόνος και χρήμα δεν επιτρέπουν αγορά από το εμπόριο ή σε περίπτωση που εξειδικευμένες εργασίες το απαιτούν. Δεν υφίσταται,  λοιπόν, εξαγωγική δραστηριότητα όσον αφορά σε προϊόντα στο επάγγελμα του υδραυλικού, παρά μόνον εξαγωγή υπηρεσιών σε πολύ μικρό βαθμό.  Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις εργασίας Ελλήνων υδραυλικών σε έργα σε χώρες της Ε.Ε., καθώς είναι σε θέση να παρέχουν  εξειδικευμένες εργασίες σε χαμηλές ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης, συνεργεία υδραυλικών, σαν τμήμα ευρύτερων συνεργείων που συνεργάζονται  (πιθανώς και σαν υπεργολάβοι) με μεγάλες τεχνικές εταιρείες, έχουν καταγραφεί να εργάζονται σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε χώρες εκτός  Ε.Ε., όπως Ντουμπάι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Λιβύη κλπ.

 • Καινοτόμος δραστηριότητα στο επάγγελμα

  Καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας

  Νέα προϊόντα και οι ανάλογες υπηρεσίες προκύπτουν από τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη από τις εταιρείες που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και  προμηθεύουν τους επαγγελματίες του κλάδου. Μερικά παραδείγματα:

  • Νέα μονωτικά υλικά, υλικά αδιαβροχοποίησης κλπ με νέες ευκολότερες μεθόδους εφαρμογής.
  • Νέος εξοπλισμός και συσκευές με έξυπνες λειτουργίες που συνδέονται στο διαδίκτυο και ελέγχονται απομακρυσμένα από τον υδραυλικό  και τον χρήστη.

  Καινοτομία διαδικασίας

  Έξυπνες συσκευές: οι νέες συσκευές αποτελούν κομμάτι του Internet of Things, συνδέονται στο διαδίκτυο και ελέγχονται απομακρυσμένα από επαγγελματία και χρήστη. Πράσινες συσκευές: στοχεύουν εκτός από την καλύτερη απόδοση και στη φιλικότερη στο περιβάλλον λειτουργία και  την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε εμβρυακό στάδιο δειλά-δειλά κερδίζει έδαφος η χρήση 3D printing, μαζί με τη γνωστή τεχνική κοπής CNC για  ιδιοκατασκευές πλαστικών ή μεταλλικών εξαρτημάτων, αντίστοιχα.

  Καινοτομία στην οργάνωση/λειτουργία

  Χωρίς να αποτελεί καινοτομία ακριβώς, διευρύνονται οι συνεταιρισμοί μεταξύ επαγγελματιών, οι προσπάθειες, δηλαδή συνεργασιών με διαμοιρασμό των εξόδων/εσόδων της επιχείρησης, που συχνά περιλαμβάνει και το άνοιγμα σε εμπορικές δραστηριότητες πώλησης και υλικών  και εξοπλισμού εκτός των υπηρεσιών. Διογκώνονται, επίσης, εγχειρήματα άτυπων συνεργιών μεταξύ επαγγελματιών για την ανάληψη  μεγαλύτερων έργων από τις μεμονωμένες δυνατότητες και τον διαμοιρασμό εξόδων ή την από κοινού απόκτηση εξοπλισμού/εργαλείων.

  Καινοτομία marketing

  Καινοτόμες μέθοδοι έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς σε τρόπους προώθησης υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, με εισαγωγή δηλαδή ΤΠΕ και  σύγχρονων μέσων marketing στην προώθηση της επιχείρησης. Έτσι, χρησιμοποιούνται πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με προσωποποιημένες/στοχευμένες διαφημίσεις, ενώ πολλές φορές επιχειρείται και η προσέλκυση πελατών μέσω σελίδων που δίνουν πρακτικές  συμβουλές στους ιδιώτες/υποψήφιους πελάτες πώς να επισκευάσουν μόνοι τους ζημιές και τι υλικά να χρησιμοποιήσουν, με την παρότρυνση για  πιο εξειδικευμένες εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων / θέρμανσης / ψύξης να ζητήσουν τη βοήθεια του ειδικού. Άνθιση παρατηρείται και στη  συμμετοχή επαγγελματιών σε πλατφόρμες διασύνδεσης επαγγελματιών-πελατών (π.χ. douleutaras.gr).

Οδικός χάρτης «Υδραυλικός»

Εκπόνηση μελέτης: Ιωάννης Κοντός

Μεθοδολογική προσέγγιση & επιστημονική παρακολούθηση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ : Παρασκευάς Λιντζέρης, Αναστασία Αυλωνίτου, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Ελένη Μόκα, Αντώνης Αγγελάκης

Χρονολογία έκδοσης: 2022