SHARE
Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία & πλαίσιο ανταγωνισμού
Μείωση φορολογικών απαιτήσεων στον κλάδο της εστίασης

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Μείωση φορολογικών απαιτήσεων στον κλάδο της εστίασης
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Η μείωση της φορολογίας θα δώσει νέα δυναμική στον κλάδο αυξάνοντας τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και συνάμα την απασχόληση. Χρήματα θα επενδυθούν για τον εκσυγχρονισμό του  εξοπλισμού, για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου που επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό λόγω της πανδημίας και μεγάλο ποσοστό εξ αυτών οδηγήθηκε σε αναστολή λειτουργίας. Μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, όπως μείωση των φορολογικών συντελεστών, μείωση των  ασφαλιστικών εισφορών, μείωση του φόρου μερισμάτων των μετόχων, διατήρηση συντελεστών ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%, μείωση του τέλους επιτηδεύματος, κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης, μείωση του τέλους επιτηδεύματος, φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις και έκπτωση φόρου σε δαπάνες τεχνολογικής και ενεργειακής αναβάθμισης αναμένεται να μπουν σε  διαδικασία εφαρμογής.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ΦΠΑ εστίασης, απαλλαγή δημοτικών τελών για την εστίαση, ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών εστίασης, δέσμη μέτρων για την εστίαση

Αύξηση δυνατότητας πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης για τον κλάδο εστίασης

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Αύξηση δυνατότητας πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης για τον κλάδο εστίασης
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Η χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το επάγγελμα, κυρίως λόγω των αυξανόμενων αναγκών σε πόρους, είτε για την λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό, είτε για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, είτε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Χρηματοδότηση, όπως η παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης, με σκοπό  την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης λειτουργίας, επιδότηση των πάγιων δαπανών και επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ορισμένα ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον κλάδο από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19. Ως γενικό πλαίσιο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ της  περιόδου 2021-2027, το οποίο εστιάζει στους τομείς της Τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δικτύων, της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της πρόσβασης  στην απασχόληση των ανέργων κ.ά. Το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης θα πρέπει να συμπεριλάβει απαραίτητα τον κλάδο της εστίασης, λαμβάνοντας υπόψη πλέον και τις νέες ανάγκες που  δημιουργήθηκαν στον κλάδο λόγω της πανδημίας, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αλλαγή τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης (δραστηριοποίηση σε εξωτερικούς χώρους,  διανομή κ.ο.κ).

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: χρηματοδότηση εστίασης, ΕΣΠΑ 2021-2027, τραπεζικός δανεισμός, επενδύσεις, κεφάλαιο κίνησης, προμήθεια α’ υλών

Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής
Αύξηση υγειονομικών ελέγχων τήρησης νομοθεσίας - Εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου στην εστίαση

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Αύξηση υγειονομικών ελέγχων τήρησης νομοθεσίας - Εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου στην εστίαση
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

H νέα διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ναι μεν απλουστεύτηκε, συνάμα όμως έδωσε αυξημένες δυνατότητες σε φορείς ελέγχου να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία γενικότερα.  Δηλαδή, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αδειοδότησης ενημερώνονται ταυτόχρονα για την έναρξη μιας επιχείρησης, γεγονός που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα έτη και έχουν το δικαίωμα του  δειγματοληπτικού ελέγχου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει με τη σειρά τους να εφαρμόζουν αυτά που δεσμεύονται στην γνωστοποίηση. Ταυτόχρονα όμως ο υγειονομικός έλεγχος των επιχειρήσεων  από αρκετές και διαφορετικές υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Υγειονομικό, Τουριστική Αστυνομία) προκαλεί ορισμένες φορές σύγχυση στους επιχειρηματίες του κλάδου. Παράλληλα, η εφαρμογή του  αντικαπνιστικού νόμου τα προηγούμενα χρόνια πέρασε από διάφορα στάδια με κοινό στόχο την απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό είχε ως  άμεση συνέπεια την προβληματική εφαρμογή του νόμου και την ανάπτυξη ενός αθέμιτου ανταγωνισμού, ο οποίος συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Ένα μεγάλο βέβαια μέρος του κλάδου δείχνει να  προσαρμόζεται και ήδη πολλές επιχειρήσεις διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο με σκοπό την προσαρμογή στις παραπάνω απαιτήσεις.

Χρόνος εκδήλωσης: 0-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: γνωστοποίηση δραστηριότητας, notifybusiness.gov.gr, έλεγχοι, αρχές HACCP, ΕΦΕΤ, αντικαπνιστικός νόμος, βιβλίο αναφοράς καπνίσματος, σήματα απαγόρευσης

Πανδημία και περιοριστικά μέτρα λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Πανδημία και περιοριστικά μέτρα λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η πανδημία Covid-19 έχει οδηγήσει τον κλάδο της μαζικής εστίασης σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων και ορισμένες από αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως «αναγκαστικές» και «βραχυπρόθεσμες» λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί. Ορισμένα από αυτά ενδέχεται να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας με σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διάθεσης των γευμάτων, όπου ανέπαφες συναλλαγές κάνουν την εμφάνιση τους, νέα μοντέλα αυτοεξυπηρέτησης αναπτύσσονται (πρωινά σε ξενοδοχεία) όπως και η ενίσχυση της  ηλεκτρονικής παραγγελίας φαγητού μέσω διαδικτυακών πλατφορμών πώλησης.

Χρόνος εκδήλωσης: 0-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: επανεκκίνηση εστίασης, περιοριστικά μέτρα, πιστοποιητικό εμβολιασμού, τήρηση αποστάσεων, ανέπαφες συναλλαγές, ηλεκτρονικές παραγγελίες

Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
Αύξηση ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου της μαζικής εστίασης

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
5/5
Αύξηση ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου της μαζικής εστίασης
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
5/5

Η αύξηση του ανταγωνισμού οδηγεί σε κόπωση των καταναλωτών αλλά και σε υπερπροσφορά υπηρεσιών και προϊόντων, πολλές φορές αμφιβόλου αξίας, με αποτέλεσμα την μείωση του κύκλου  εργασιών και τα προβλήματα στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. Αξίζει να τονιστεί και ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται από τις μη αμιγείς επιχειρήσεις του κλάδου, όπως  αρτοπωλεία, ιχθυοπωλεία και κρεοπωλεία που εισέρχονται στην μαζική εστίαση.

Χρόνος εκδήλωσης: 0-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: μερίδιο αγοράς, αθέμιτος ανταγωνισμός, προσφορές, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στρατηγική χαμηλού κόστους

Αύξηση πωλήσεων μέσω Ηλεκτρονικών Πλατφορμών παράδοσης φαγητού

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Αύξηση πωλήσεων μέσω Ηλεκτρονικών Πλατφορμών παράδοσης φαγητού
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες παραγγελιών παράδοσης φαγητού (On line delivery) αυξάνονται τόσο ως αριθμός, όσο και ως μέγεθος κερδίζοντας μεγάλο μερίδιο της αγοράς, με αποτέλεσμα την  ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού του τρόπου πωλήσεων των καταστημάτων εστίασης. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών από τις επιχειρήσεις εστίασης ή η συνεργασία με ηλεκτρονικές πλατφόρμες πώλησης αποτελούν δύο βασικά στοιχεία προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Συνολικά, κάθε χρόνο οι Έλληνες παραγγέλλουν, ηλεκτρονικά ή/και μέσω τηλεφώνου, έτοιμο φαγητό και  καφέδες αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Από αυτά περίπου τα 300 εκατ. ευρώ περνούν από τις online πλατφόρμες ενώ το υπόλοιπο 1,2 δισ. μέσω τηλεφώνου. Η ισορροπία αυτή, ωστόσο, αναμένεται  να μεταβληθεί στο μέλλον, προς όφελος των ηλεκτρονικών πλατφορμών πώλησης.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: διαδίκτυο, πλατφόρμες παραγγελιών και διανομής φαγητού, online παραγγελία φαγητού, καταστήματα μαζικής εστίασης, ψηφιακοί κατάλογοι (μενού)

Τεχνολογικός μετασχηματισμός και καινοτομία
Αύξηση της ηλεκτρονικής κράτησης σε εστιατόρια

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5
Αύξηση της ηλεκτρονικής κράτησης σε εστιατόρια
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης τραπεζιού σε ένα εστιατόριο μέσω διαδικτύου αποτελεί με την σειρά της μια νέα τάση στον τρόπο λειτουργίας της μαζικής εστίασης. Με απλό τρόπο δίνεται  η δυνατότητα στον πελάτη να γνωρίζει την διαθεσιμότητα σε κάποιο κατάστημα που θέλει να επισκεφτεί, αλλά και στον επιχειρηματία να έχει μια καλύτερη εικόνα της επισκεψιμότητας  και της διαχείρισης των εργασιών. Παράλληλα, αντικαθίσταται σιγά σιγά με αυτό τον τρόπο ο παραδοσιακός τρόπος κράτησης δια τηλεφώνου. Στο πλαίσιο αυτό πληθαίνουν οι αντίστοιχες  ηλεκτρονικές πλατφόρμες κράτησης (πχ e-table) στις επιχειρήσεις εστίασης, ενώ κρατήσεις σε εστιατόρια πραγματοποιούνται πλέον και μέσω της λειτουργίας της Google.

Χρόνος εκδήλωσης: 0-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: οn line κράτηση, ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, αναζήτηση, τραπέζι

Αύξηση ηλεκτρονικής πληροφορίας για την αξιολόγηση των καταστημάτων μαζικής εστίασης

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Αύξηση ηλεκτρονικής πληροφορίας για την αξιολόγηση των καταστημάτων μαζικής εστίασης
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η αξιολόγηση των καταστημάτων μαζικής εστίασης καταγράφεται στο διαδίκτυο με διάφορους τρόπους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η αξιολόγηση από τον καταναλωτή σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως η Google και το tripadvisor, η αξιολόγηση από οδηγούς διασκέδασης και ψυχαγωγίας (Αθηνόραμα, Alpha Guide, Forbes κ.α.), από εμπειρογνώμονες (Michelin, Χρυσοί Σκούφοι κ.α), καθώς επίσης και μεμονωμένα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο μεγάλος αυτός όγκος των πληροφοριών πολλές φορές αποτελεί κριτήριο επιλογής για την επίσκεψη ενός καταναλωτή σε ένα  κατάστημα μαζικής εστίασης. Η δυνατότητα της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης κατευθύνει μεγάλη μερίδα του καταναλωτικού κοινού προς συγκεκριμένες αγορές, ενισχύοντας ολοένα και περισσότερο αυτές τις τάσεις στις καταναλωτικές συνήθειες.

Χρόνος εκδήλωσης: 0-3+ έτη

Λέξεις-κλειδιά: κριτικές εστιατορίων, αξιολογήσεις, αστέρια Michelin, μάρκετινγκ εστιατορίου, οδηγοί διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας
Μείωση θέσεων εργασίας και κύκλου εργασιών

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
5/5
Μείωση θέσεων εργασίας και κύκλου εργασιών
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
5/5

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα και ήδη κατέχουν σημαντικό κομμάτι του τζίρου τις μαζικής εστίασης. Αλλαγές που μπορεί να οδηγήσουν στην  κατάργηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις για την διεκπεραίωση των παραγγελιών και ανάπτυξη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μόνο γι’ αυτό τον σκοπό. Οι ηλεκτρονικές  πωλήσεις, με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και τις απεριόριστες δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων, οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στην παραγγελιοληψία και την αναζήτηση της  πληροφορίας. Λογικό είναι λοιπόν, η μη υιοθέτηση σχετικών πρακτικών να οδηγήσει πολλές φορές μια επιχείρηση του κλάδου σε οικονομικό αποκλεισμό.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: οnline παραγγελία, πλατφόρμες πώλησης φαγητού, ηλεκτρονικές εφαρμογές, νέο επιχειρηματικό μοντέλο, προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων εστίασης

Μείωση αυτόαπασχόλησης

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
5/5
Μείωση αυτόαπασχόλησης
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
5/5

Η μείωση της αυτοαπασχόλησης σε επιχειρήσεις με ή χωρίς προσωπικό και η αύξηση των μισθωτών αναδεικνύει την τάση είτε για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, είτε για υποκαταστήματα μεγάλων  εταιρειών (franchising), είτε ακόμα για μεγάλα επενδυτικά – εταιρικά σχήματα, τα οποία αφήνουν το παραδοσιακό μοντέλο της ατομικής επιχείρησης όπου πολλές φορές ο εστιάτορας επιτελούσε  όλα τα καθήκοντα. Η μείωση της αυτοαπασχόλησης αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο της μαζικής εστίασης, διότι η φιλοσοφία των μικρών επιχειρήσεων, όπου ιδιοκτήτης και  συμβοηθούντα μέλη υποστήριζαν όλη την παραγωγική διαδικασία, εμφανίζει σημαντικές δυσκολίες από άποψη βιωσιμότητας. Ο μεγάλος ανταγωνισμός, ωστόσο, και η πληθώρα των απαιτήσεων  τόσο των καταναλωτών όσο και των υπηρεσιών, δημιουργούν επιπλέον ανάγκες στις μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν με τα υφιστάμενα μέσα που διαθέτουν.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, ατομική επιχείρηση, μισθωτή εργασία, επιχειρήσεις franchise

Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία
Τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων εστίασης

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων εστίασης
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η τεχνολογική αναβάθμιση είναι απαραίτητη για την προσαρμογή της εκάστοτε επιχείρησης στις νέες ανάγκες που αναπτύσσονται από την πλευρά των πελατών σε θέματα τεχνολογίας, με σκοπό  την ηλεκτρονική διαχείριση των υπηρεσιών και είναι επίσης απαραίτητη για την ορθολογιστική διαχείριση των πόρων (προμήθειες, προσωπικό, εξοπλισμός) με σκοπό τόσο την  εξοικονόμηση πόρων όσο και την προστασία του περιβάλλοντος από αλόγιστη χρήση τροφίμων.

Στην κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνονται ενέργειες όπως:

  • η αναβάθμιση εξοπλισμού εστίασης,
  • η προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής,
  • η δημιουργία και προσαρμογή ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία,
  • η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά (mobile apps),
  • η υιοθέτηση υπηρεσιών cloud computing, η ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS) κ.ο.κ.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: αναβάθμιση επιχειρήσεων εστίασης, διαδίκτυο, διαχείριση πελατών, mobile portals, mobile apps, ERP, CRM

Υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στα καταστήματα μαζικής εστίασης

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5
Υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στα καταστήματα μαζικής εστίασης
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5

Η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της χρήσης εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης μαζί με τις παρεμβάσεις σε κτίρια οδηγεί σε μείωση κόστους λειτουργίας και παραγωγής ενώ ταυτόχρονα  προστατεύει το περιβάλλον και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης των καταστημάτων εστίασης είναι αναπόφευκτο ότι θα  οδηγήσουν σε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, με σκοπό την βιωσιμότητα τους.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: πράσινο εστιατόριο, εξοικονόμηση ενέργειας, κόστος λειτουργίας, προστασία περιβάλλοντος, αειφορική διαχείριση